Kontrola prawidłowej ilości mieszkańców zadeklarowanych do opłaty za odpady komunalne

reklama

Od drugiej połowy miesiąca maja 2020 r. na terenie Gminy Dębica trwa kontrola prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Gminnej pod kątem prawidłowości danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Kontrola dotyczy weryfikacji ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją jak również zgodnie z liczbą osób zameldowanych. Ponadto Strażnicy Gminni sprawdzają nowo zamieszkałe domy pod kątem złożenia deklaracji odpadowej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/do-oplat-za-odpady-1587.html