Konsultacje

Wójt Gminy Czarna zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarna do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Uwagi do projektu programu należy składać na niżej zamieszczonym formularzu w sekretariacie UG Czarna (pok. nr 4) lub drogą elektroniczną, w tym na adres: sekretarz@czarna.com.pl – w terminie  od 11 do 20 listopada br.  

 

Do pobrania:

Program współpracy 2023.

Formularz konsultacji.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1493&akcja=artykul