Informacja

Wójt Gminy Czarna zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarna do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uwagi do projektu programu należy składać na niżej zamieszczonym formularzu w sekretariacie UG Czarna (pok. nr 4) lub drogą elektroniczną, w tym na adres: sekretarz@czarna.com.pl – w terminie  od 23.10.2020 r.  do 30.10.2020 r.

 

Do pobrania:

– Program współpracy 2021.

Formularz konsultacji.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1337