Konsultacje społeczne w Powiecie Dębickim

W dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2022 r. odbyły się Konsultacje Społeczne Projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa. W prezentacji projektu programu uczestniczyli m.in. marszałek Władysław Ortyl, Paweł Wais – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Joanna Szozda – dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, jego Zastępca Jacek Drobot oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Jak mówi marszałek, dokument jest istotny, ze względu na to, że na m.in. jego podstawie samorząd województwa Podkarpackiego będzie konstruował nową perspektywę finansową programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (wcześniej RPO). Spotkanie było doskonałą okazją do poruszenia i przedstawienia lokalnych problemów.

Ze względu na to, że program nie dotyczy tylko ruchu kołowego i kolejowego, Wójt Gminy Dębica poruszył między innymi temat dalszego rozwoju uzdrowiska Latoszyn Zdrój, wnioskując aby w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Podkarpacia znalazły się zapisy umożliwiające uzyskanie dofinansowania na kolejne inwestycje w uzdrowisko.

Kolejnym z tematów była budowa łącznika autostradowego Dębica Wschód w Pustyni z drogą wojewódzką 985 w Brzeźnicy (Mielecka). Budowa tego odcinka drogi pozwoliłaby na zmniejszenie natężania ruchu w terenie zabudowanym w Pustyni i Kozłowie. Marszałek Ortyl ze zrozumieniem i znajomością odniósł się do tego problemu, który niejednokrotnie był już poruszany. Natomiast jak na chwilę obecną w dalszym ciągu w dokumentach brakuje odpowiednich zapisów, które jednoznacznie wskazywałyby, że taka inwestycja będzie realizowana.

Wójt poruszył również kwestię dalszego zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 985 (Mielecka) poprzez m.in. budowę chodników w tym od Pustkowa do granicy Gminy z Przecławiem, a w przypadku znacznego zabudowania, budowy chodnika po dwóch stronach jezdni. Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych, poprzez przebudowę mostu lub budowę kładki nad Wielopoką w m. Brzeźnica.

Kolejnym wnioskiem jaki złożył Wójt jest budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową 1284R w kierunku Pustkowa – Osiedla.

Korzystając z okazji pragniemy również podziękować Staroście Powiatu Dębickiego Panu Piotrowi Chęćkowi za dobrą współpracę w zakresie inwestycji drogowych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-w-powiecie-debickim-2554.html