Debata o strategii rozwoju transportu Podkarpacia

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska wzięła udział w prezentacji projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2030 roku. Spotkanie miało miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy.

Podczas debaty burmistrz Ewa Gołębiowska odniosła się do kwestii zjazdu z autostrady A4 oraz dziękowała za umieszczenie w projekcie zapisu mówiącego, że: kolejnym ważnym odcinkiem, którego realizacja będzie pozytywnie wpływać na dostępność komunikacyjną jest ciąg dróg o parametrach ekspresowych w ciągu zbliżonym do drogi krajowej nr 73 i 28 pomiędzy nowym węzłem na autostradzie A4 Pilzno a Sanokiem (bardzo ważna jest budowa dodatkowych węzłów na autostradzie A4, która będzie wypadkową oczekiwań interesariuszy i możliwości GDDKiA). Jest on szczególnie ważny dla południowo-zachodnich powiatów, gdyż przyniesie on porównywalne, a nawet większe korzyści niż budowa drogi S19.

W debacie uczestniczyli między innymi: marszałek Władysław Ortyl, Piotr Chęciek – starosta powiatu dębickiego, Paweł Wais – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Joanna Szozda – dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego, przedstawiciele samorządów powiatu dębickiego oraz lokalnych środowisk.

Dokument stanowi podstawę finansowania inwestycji transportowych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. W swym założeniu Program wypełniać będzie cele zmierzające do zwiększenia zewnętrznej  i wewnętrznej dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu, ochronie środowiska naturalnego (w tym ochronie klimatu) oraz efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi transportu oraz w podziale na przewóz osób i towarów.

Zapis wideo ze spotkania: https://youtu.be/g3hYHqKUW0c

Uwagi, sugestie, spostrzeżenia można zgłaszać do 7 marca za pomocą formularzy konsultacyjnych dostępnych na stronie: https://rot.podkarpackie.pl/index.php/psrt-wp-2030

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/574