Konferencja z Mistrzem Krzysztofem Ignaczakiem w Dębicy