Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Eugeniusza Jakubka
Byłego Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dębicy
Z głębokim
Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencje-jakubczyk-3665.html