Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Henryka Bajor
Długoletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie
Z głębokim
Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjebajor-3272.html