Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Tomasza Litwina

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.

Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,

którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.

Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjelitwin-1918.html