Kolejne zajęcia z cyklu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” zakończone

 Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży? Kolejne zajęcia z cyklu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” zakończone. Tytuł ostatniego spotkania w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej: „Odkryj swój biegun!”.

Kolejne szkolenia jesienią. Przygotowane temat: Czytamy emocje – jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci, oraz Team Up, czyli ruch w bibliotece. W zajęciach biorą udział bibliotekarze z powiatu dębickiego, w tym ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szkolenia dofinansowano z programu „Partnerstwo dla książki 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.