„Bibliotekarz – Rozwijamy się dla Was!” – szkolenia dobiegły końca

„Bibliotekarz – Rozwijamy się dla Was!” – zakończyły się szkolenia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Na początek poruszono temat Biblioterapii i bajkoterapii. Temat kolejnego spotkania to TeamUp. Na finał porozmawiano o emocjach – jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci.

Zajęcia miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych przydatnych umiejętności w pracy bibliotekarza. Podsumowaniem spotkań jest wyjazd studyjny. 25 pań z bibliotek w powiecie dębickim odwiedzi placówki w Oświęcimiu i Krakowie. Zamiarem jest wymiana doświadczeń, przedstawienie realizowanych projektów oraz omówienie najnowszych osiągnięć. Projekt dofinansowano w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.