Kolejne tereny miasta zostały skanalizowane – Serwis informacyjny Miasta Dębica

22 listopada 2022

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Wodociągi Dębickie zakończyły realizację pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie inwestycja kosztowała blisko 1,2 mln złotych.

W ramach prac został wykonany kanał główny, przyłącza do granic działek oraz ponad 30 studni i włazów. Została także położona nowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 275,56 m2.

Zdanie zostało realizowane w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J.

Całość realizacji inwestycji wyniosła 1 162 543,20 złotych netto.

Źródło: https://debica.pl/kolejne-tereny-miasta-zostaly-skanalizowane/