W zgodzie z zdrowiem mieszkańców Miasta Dębica – linia autobusowa z Dębicy do Uzdrowiska Latoszyn

Warto zwrócić uwagę na fakt, że więcej niż 50% osób korzystających z zabiegów w przychodni w Latoszynie, pochodzi z miasta Dębica, a liczba tych zabiegów w 2022 roku wyniosła 80 000. O popularności ośrodka świadczy też liczba osób korzystających z basenu i parku zdrojowego, których było ponad 50 tys. Zdrowie mieszkańców jest wartością nadrzędną, zwłaszcza w obecnych czasach.

Uzdrowisko Latoszyn Zdrój, ma ogromne znaczenie również dla mieszkańców miasta Dębica. Dzięki uzdrowisku, mają łatwy dostęp do zabiegów leczniczych, z których kiedyś musieli korzystać w odległych dla nich miejscowościach. Fakt wzrastającej popularności Latoszyna Zdroju, będzie miało wpływ także na promocję regionu, w tym miasta Dębicy jako miejsca do zwiedzania dla kuracjuszy uzdrowiska. Element gospodarczy także umocni swoje znaczenie – miasto jako baza noclegowa dla korzystających z przychodni zdrojowej, basenu leczniczego czy parku zdrojowego.

Wobec powyższego wystąpiono do Burmistrza Miasta Dębicy o przedłużenie autobusowej linii miejskiej do Uzdrowiska. Niestety w odpowiedzi przedstawiono warunki, w których uruchomienie nowej linii komunikacyjnej wiązałoby się z rocznymi kosztami około 580 tys. zł. Brak realnego podejścia w tym zakresie powoduje niezrozumienie i jest ze szkodą dla grup senioralnych z terenu miasta.

Przykładem jest występ grupy Morsów w Latoszynie, gdzie gmina z własnej woli zabezpieczyła autobus do przewozu sympatyków tej zasłużonej dla regionu grupy muzycznej.

Niezrozumiały jest fakt, że operatorzy transportu z Gminy Dębica, nie mogą korzystać z dwóch przystanków w mieście, położonych najbliżej rynku, co przede wszystkim jest utrudnieniem dostania się do centrum przez osoby starsze. Natomiast Starosta Dębicki bez żadnych zastrzeżeń udostępnił przystanki.

Ponownie wystąpiliśmy, tym razem do każdego z osobna radnego miasta Dębica o podjęcie uchwały dotyczącej korzystania z wymienionych przystanków. Liczymy na zbiorową odpowiedzialność i danie dobrego przykładu współpracy samorządowej dla dobra mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że gmina bez warunków już wstępnych, wyraziła zgodę na wydłużenie istniejących tras linii komunikacji miejskiej nr 2, 5, 6 i 7 o przystanek koło sklepu Biedronka w Nagawczynie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/w-zgodzie-z-zdrowiem-mieszkancow-miasta-debica-linia-autobusowa-z-debicy-do-uzdrowiska-latoszyn-3454.html