Kolejna modernizacja w ratuszu – Serwis informacyjny Miasta Dębica

07 lutego 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Tym razem metamorfozę przejdą sanitariaty oraz nastąpi montaż dwóch platform schodowych w celu dostosowania do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Prace zostaną zrealizowane dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Burmistrz Mariusz Szewczyk podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami – etap II cz.1” . W ramach zadania mają być prowadzone roboty budowlane polegające na przebudowie sanitariatów na parterze, I piętrze i II piętrze oraz montaż dwóch platform schodowych w celu dostosowania do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu została Firma Usługowo Budowlana i Handlowa „TAR-BUD” Dominik Tarczyński, która zrealizuje inwestycję za ponad 190 tys. złotych.

To kolejny etap modernizacji ratusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pierwszym przebudowany został dziennik podawczy oraz wejście główne do urzędu.  Z kolei ostatni etap obejmował będzie przebudowę dojścia do urzędu wraz z miejscami postojowymi.

Inwestycje te są możliwe dzięki zdobytemu dofinansowaniu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miasto na realizację zadania otrzymało 250 tys. złotych.

Źródło: https://debica.pl/kolejna-modernizacja-w-ratuszu/