Muzeum Regionalne w Dębicy ma nowego dyrektora!

Burmistrz Mariusz Szewczyk powołał dyrektora Muzeum Regionalnego w Dębicy. Szefem instytucji kultury został Tomasz Czapla, który od 2013 roku był kustoszem dębickiego muzeum.

Tomasz Czapla pracę w Muzeum rozpoczął przed 10 laty jako pełniący obowiązki kustosza. Był odpowiedzialny za pracę merytoryczną, m.in. gromadzenie, opracowywanie i ochronę zbiorów, kwerendy i udostępnianie, organizowanie działań wystawienniczych, edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Nowy dyrektor z wykształcenia jest historykiem. Ukończył studia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym na rzeszowskiej WSP i podyplomowe studia Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest też absolwentem Akademii Dziedzictwa — studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej w Krakowie, a realizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Wcześniej pracował w Zespole Szkół nr 2 w Dębicy i w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy jako nauczyciel historii oraz w Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II.

Jak sam podkreśla, nominację na stanowisko dyrektora nie odbiera jako awans, ale jako zobowiązanie do troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego Dębicy i regionu. W przedstawionej koncepcji rozwoju Muzeum Regionalnego w Dębicy na lata 2023-2030 planuje utworzenie w pełni funkcjonalnej, odpowiadającej współczesnym standardom muzealnictwa i bezpiecznej dla zabytków przestrzeni muzealnej, dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz otwartej na wielokierunkowe działania ekspozycyjne, edukacyjne, naukowe i konserwatorskie poprzez modernizację i rozbudowę kompleksu muzealnego. Burmistrz Mariusz Szewczyk powołał dyrektora muzeum na siedmioletnią kadencję.

Źródło: https://debica.pl/tomasz-czapla-dyrektorem-muzeum-regionalnego-w-debicy/