Kolędnicy Misyjni rozpoczęli wizyty w domach

 „YZGY HABAR! KEL BALALAR!” z języka kazachskiego znaczy „DOBRA NOWINA! PRZYJDŹCIE DZIECI!”. Z takim hasłem na ustach rozpoczęli śpiewanie kolęd tegoroczni kolędnicy misyjni. Mali przebierańcy zanoszą radość Bożego Narodzenia do odwiedzanych domów. Dzięki temu  uczą się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu, zdolności, a także rezygnacji   z możliwości wzięcia dla siebie zebranych pieniędzy.

Całe przedsięwzięcie ma przede wszystkim nastawienie duszpasterskie. Chodzi o to, by przyniosło efekt nie tylko wśród tych, do których przychodzą kolędnicy, ale i wśród nich samych. Niesienie radości, ewangelizacja, uniwersalność, kultywowanie tradycji, wsparcie dzieła misyjnego  to pięć celów, którymi kierują się kolędnicy misyjni. Zebrane przy tej okazji ofiary będą przekazane dzieciom  w krajach misyjnych.