Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet – Serwis informacyjny Miasta Dębica

08 marca 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Młodzież szkolna uczestniczyła w wieczornicy poświęconej niezłomnym kobietom. Wśród nich były m.in. nauczycielki, zakonnice i pisarki związane z ziemią dębicką.

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

Kobiety niezłomne na Dzień Kobiet

W walkę konspiracyjną w czasie wojny oraz po jej zakończeniu angażowali się nie tylko mężczyźni. Sporą część walczących stanowiły także panie. O ich działalności i losach w czasie konferencji pt. „Szlachetne i Niezłomne. Kobiety w obronie niepodległości, prawdy i honoru” mówili prelegenci.

Wykłady o Cecylii Łopuskiej – żołnierza podziemnej armii;  Jadwidze Lazarowicz – żołnierza AK i Emilii Marszałek – zaangażowanej w działalność konspiracyjną w czasie wojny i po jej zakończeniu przygotował Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Siostra służebniczka Agnieszka Skrzypek przedstawiła postać Mari Dmochowskiej, żołnierza Armii Krajowej i działaczki opozycji demokratycznej w PRL , Marian Matkowski z Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie mówił o działalności księżnej Helenie Jabłonowskiej, Mari Balko i Heleny Płockiej. Z kolei Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalne w Dębicy przedstawił postać Walerii  Szalay-Groele, powieściopisarki, pedagoga i reportażystki.

Poruszający program artystyczny na to spotkanie przygotowała Grupa Artystyczna „Safo”.

Źródło: https://debica.pl/kobiety-niezlomne-na-dzien-kobiet/