Kluiby Serniora w Krakowie

reklama

Członkowie Klubów Seniora Głobikowej, Braciejowej ,Gumnisk i Latoszyna dnia 05.08.2019 roku zwiedzali Kraków. Posiada on bogatą wielowiekową historię. Z jego początkami  wiąże się wiele legend. Było to miasto książęce, królewskie, któremu dobrobyt i prosperowanie zapewniły rzesze kupców i rzemieślników. Artyści i naukowcy przyczynili się do rozwoju  kultury i nauki. Zwiedzanie rozpoczęli od Wawelu Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, Muzeum Katedralne, dziedziniec. Na Bulwary Wiślane przeszliśmy przez smoczą jamę. Wędrując Traktem Królewskim, podążaliśmy śladami świętych i artystów- Bazylika Franciszkanów, muzeum archeologiczna, Sukiennice, Kościół Mariacki, Teatr Słowackiego, Kościół Świętego Krzyża, Barbakan, Brama Floriańska. Wędrówkę po Krakowie zakończyli rejsem po Wiśle.  

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kluiby-serniora-w-krakowie-1040.html