Kierunek kariera – płatne staże

reklama

Chcesz się przekwalifikować? Nie widzisz perspektyw swojej drogi zawodowej? Masz problem z powrotem na rynek pracy? Nie możesz znaleźć pracy? Zacznij od stażu i szkolenia!

W ramach projektu "Kierunek kariera" oferowane są staże płatne 1551,84 zł brutto/ m-c i szkolenia zawodowe 10,35 zł brutto/godz.

Warunki uczestnictwa:
– wiek powyżej 29 lat
– zamieszkiwanie w woj. podkarpackim
– maksymalnie średnie wykształcenie
– osoba bezrobotna lub bierna zawodowo

Wsparcie dla uczestników:
– 5-miesięczne staże zawodowe
– certyfikowane szkolenia zawodowe
– warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
– konsultacje z trenerem rozwoju kariery
– pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
– catering 
– zwrot kosztów dojazdu 
– zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi

Udziałw projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy kobiety i mężczyzn – trwa rekrutacja.

Adres biura Kierunek-Kariera
C.H. EUROPA II, 3 piętro
ul. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202 0 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

 

Kierunek kariera - płatne staże

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/kierunek-kariera-platne-staze