Dobry krok w przyszłość

reklama

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w  chwili obecnej, skierowana jest  do osób bezrobotnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w PUP-ach, powyżej 29.r.ż. (ukończone 30 lat), o niskich  kwalifikacjach (maksymalnie średnie wykształcenie) z terenu woj. podkarpackiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Indywidualne plany działania; Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe; Szkolenia zawodowe wg potrzeb; 6 – miesięczne staże zawodowe płatne 1017,40 zł /miesiąc; Pośrednictwo pracy.

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu w Państwa środowisku ze wsparcia skorzystają osoby, które borykają się z problemem zdobycia doświadczenia zawodowego czy też osoby, których kwalifikacje są niewystarczające, aby znaleźć pracę lub chcące ponownie wrócić na rynek pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dobry-krok-w-przyszlosc-585.html