Kiermasz dla Ksawerego

reklama

W dniach od 09-19 grudnia 2019 roku na ternie Publicznej Szkoły Podstawowej miał miejsce kiermiasz śwąteczny, z którego dochód został w całości przeznaczony na leczenie Ksawerego Ciebienia ze Stasiówki. Celem akcji było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi oraz niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym.
W akcję zaangażowało się wielu uczniów, rodziców, nauczuczycieli i mieszkańców Stasiówki. Uczniowie i rodzice wykonali liczne ozdoby świąteczne, wśród których nie zabrakło stroików, bombek czy aniołków. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora przygotowały smaczne ciasta i ciasteczka. Z tej sprzedaży udało się zebrać 3236,46 zł. W ramach akcji, w grudniowe czwartki członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Libra” prowadzili sprzedaż tostów, świeżo wyciskanych soków i gofrów. Z ich sprzedaży został uzyskany dochód 1000 zł. Nie zabrakło też członków Szkolnego Klubu Wolotariatu, którzy czuwali nad sprzedażą przygotowanych ozdób świątecznych, ciast i ciasteczek. Łącznie udało się zebrać 4263,46 zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kiermasz-dla-ksawerego-1376.html