Parkowanie z opłatami?

reklama

Trwają prace nad wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na rynku oraz przyległych ulicach. Temat jest złożony z uwagi na fakt, że dopiero w lipcu 2020 r. upływa 5-letni okres karencji związany z dofinansowaniem, jakie gmina otrzymała na rewitalizację rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem. Przypomnijmy, że kwota dotacji była niebagatelna, ponieważ wyniosła ok. 5,5 mln złotych. Stworzenie strefy na wspomnianym obszarze przed zakończeniem karencji grozi konsekwencjami finansowymi dla samorządu, dlatego należy zachować ostrożność i skrupulatność w tej sprawie.

W ostatnim czasie pilźnieńscy przedsiębiorcy złożyli pismo do burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej o podjęcie działań w sprawie jak najszybszego utworzenia strefy poprzez skrócenie okresu 5-letniej karencji. Już w 2017 r. burmistrz złożyła stosowne pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W odpowiedzi podkreślono, że ewentualne zmiany w okresie trwałości w zrealizowanych projektach powinny być zawsze ograniczane do minimum.

– (…) należy przyjąć, iż w przypadku wyłączenia części powierzchni pod płatne miejsca w okresie trwałości, powierzchnia ta stałaby się niekwalifikowalną w projekcie, co skutkowałoby koniecznością ponownej weryfikacji współfinansowania dla całego projektu. Odrębnej analizy wymagałaby również kwestia wpływu proponowanej zmiany na kwalifikowalność podatku VAT – odpowiedział Ryszard Jur, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tym samym trudno spodziewać się nowego i odmiennego stanowiska ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Zwłaszcza, że w 2017 r. burmistrz uzasadniała wniosek koniecznością wymuszenia rotacji parkujących samochodów. Na ten sam problem zwracają uwagę również przedsiębiorcy – brak możliwości swobodnego parkowania przez klientów ogranicza możliwości rozwoju i działalności firm, punktów usługowych i gastronomicznych zlokalizowanych przy rynku.

Dodajmy, że radni Rady Miejskiej pracują nad przygotowaniem strefy, ustaleniem wysokości opłat czy sposobem ich pobierania, co jest procesem czasochłonnym. Kolejnym etapem po opracowaniu i podjęciu uchwały przez Radę Miejską będzie ewentualne postępowanie przetargowe, jeżeli zapadnie decyzja o montażu parkometrów.

Parkowanie z opłatami?

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/parkowanie-z-oplatami