Informacja o obiektach sportowych

reklama

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dębica,

w odpowiedzi na prośbę Radnych Gminy Dębica Bernadetty Ciszek, Tomasza Bukowskiego oraz Sołtysów ze Stobiernej i Zawady Małgorzaty Pyskaty, Kazimierza Kudła dotyczącą umożliwienia Mieszkańcom Stobiernej i Zawady korzystania w dni wolne od pracy z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiernej oraz Zespole Szkół w Zawadzie, informujemy, że ta inicjatywa została rozszerzona na całą Gminę Dębica.

Powierzamy Wam boiska sportowe przy szkołach z przeznaczeniem na aktywny wypoczynek letni. Boiska są do dyspozycji dzieci, młodzieży i dorosłych przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 800 do 2000. Przy każdym obiekcie umieszczone są informacje na temat sposobu i zasad korzystania z obiektu.

Korzystajmy z nich mądrze, rozważnie i bezpiecznie, z poszanowaniem mienia, jak i zdrowia wszystkich użytkowników.

Życzymy wszystkim udanego aktywnego wypoczynku.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-obiektach-sportowych-963.html