Boisko w Stobiernej

reklama

30 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na zadanie „Przebudowa boiska przyszkolnego w Stobiernej”.

Inwestycja jest podzielona na części. I etap zadania został zakończony i obejmował roboty budowlane w zakresie: wzmocnienia podłoża z geowłókniny, wykonania warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych – warstwa dolna, podwyższenie podmurówki istniejącego ogrodzenia.

Realizacja obejmuję etap II (końcowy) inwestycji.

W ramach przebudowy boiska wielofunkcyjnego służącego rekreacji ogólnodostępnej projektuje się nową nawierzchnię poliuretanową do gier sportowych: piłka ręczna, siatkówka, tenis ziemny i piłka koszykowa wraz z wyposażeniem. Ponadto projektuje się piłkochwyty z dwóch stron boiska, odbój z kostki brukowej wokół projektowanego boiska.

Termin realizacji zadania: do 21.06.2019 r.

Wartość robót budowlanych: 156 825,00 zł brutto

Wykonawca: Łukasz  Gawlik GawBud,  z siedzibą w Dębicy

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/boisko-w-stobiernej-771.html