Informacja

13 grudnia Pani Anna Popielarczyk dostarczyła do Urzędy Gminy w Czarnej pismo informujące o zrzeczeniu się mandatu Radnej.

Powyższe podyktowane zostało brakiem mozliwości lączenia tej funkcji z zatrudnieniem w służbie cywilnej.

W związku z powyższym Pani radnej w imieniu mieszkańców, radnych, sołtysów, wójta gminy Czarna oraz pracowników urzędu – dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz samorządu oraz życzymy wszelkiej pomyślności.

 

  

Pani Anna Popielarczyk w radzie gminy była od października 2018 roku. Weszła do niej z KWW Łączy nas Czarna. Uzyskała 200 głosów, podczas gdy jej jedyny kontrkandydat Henryk Koziara (KWW Samorząd Gminny) – 179.

Po pisemnym zrzeczeniu się mandatu, jego wygaśnięcie potwierdza w terminie 14 dni komisarz wyborczy, a następnie wojewoda zarząda wybory uzupełniające. 

Wybory powinny zostać przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

 

 

 

- sesja_10-12-2021.jpg

 

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1428