Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

MRM 2022

W Domu Kultury w Pilźnie odbyła się inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie. Radni zostali wyłonieni w wyborach przeprowadzonych w 11 okręgach, obejmujących szkoły z terenu naszej gminy. Łącznie Radę tworzy 15 przedstawicieli młodzieży. Nominacje wręczyli burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie Czesław Ziaja. Nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się także wybory Prezydium Rady. Przewodniczącym został Mikołaj Szewczyk,  wiceprzewodniczącymi Przemysław Kusza oraz Emilia Rycharska, natomiast Skarbnikiem Zuzanna Kula.

Skład Rady:

Mikołaj Szewczyk – Przewodniczący
Przemysław Kusza – Wiceprzewodniczący
Emila Rycharska – Wiceprzewodnicząca
Zuzanna Kula – Skarbnik
Antoni Dziadek
Amelia Nowak
Zofia Gębara
Julita Owca
Piotr Uryga
Robert Zaucha
Klaudia Smołucha
Szymon Smoleń
Emilia Szulborska
Igor Przybyło
Natalia Mroczek    

W sesji uczestniczyli też liczni goście oraz przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego im Sebastiana Petrycego W Pilźnie oraz Rzemieślniczej Szkoły Branżowej  I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie, którzy wspomagają działania Młodzieżowej Rady. Oprócz wyborów, ślubowania i uchwał pożegnano zasłużonych członków rady, który aktywnie uczestniczyli w jej pracach, lecz opuszczają mury swoich szkół. Gorące podziękowania popłynęły do Gabriela Adamskiego z Parkosza, Filipa Głogowskiego z RBS, Julii i Emilii Piekarczyk z Dobrkowa oraz do prowadzącego sesję Bartłomieja Derenia z Łęk Dolnych. Po sesji uczestnicy podzielili się swoimi pomysłami na działania MRM.

Głównym celem działania Rady jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych oraz władz miasta i gminy Pilzno, współpraca z samorządami uczniowskimi oraz organizacjami skupiającymi młodzież. Zadaniem Rady jest także działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych oraz promocja m.in. kultury, nauki i sportu. Powołanie tego typu organu kształtuje i utrwala postawy demokratyczne oraz propaguje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/669