Im zawdzięczamy Wolność i Niepodległość! 80. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego obchodziliśmy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. W przeddzień tego wydarzenia, mieszkańcy Dębicy wzięli udział w uroczystościach mających na celu upamiętnienie członków podziemnej armii i podziękowanie za ich służbę ojczyźnie. W tej intencji w kościele pw. św. Jadwigi została odprawiona msza święta pod przewodnictwem ks. Ryszarda Piaseckiego.

Po wspólnej modlitwie, zgromadzeni udali się na dębicki Cmentarz Wojskowy. Tam przedstawiciele miasta i powiatu, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje oraz kombatanci złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.

Po zakończeniu obchodów, Maciej Małozięć prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego wyruszyli w trasę prowadzącą przez miejsca pamięci i zapalili znicze w ramach akcji „Światło dla Bohatera z AK”.