Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

13 lutego 2022

Ikonka głośnika

Loading…

W przeddzień 80. rocznicy powstania Armii Krajowej w Dębicy odbyły się okolicznościowe uroczystości. Najpierw odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej kombatanci oraz delegacje złożyły kwiaty i znicze przed pomnikiem największej podziemnej armii w okresie II wojny światowej.

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Oddali cześć bohaterom Armii Krajowej

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Jadwigi, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii oraz kapelan środowiska Armii Krajowej. W czasie homilii przypomniał słowa przysięgi jaką składali żołnierze AK.

– W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

Po Eucharystii delegacje udały się na Cmentarz Wojskowy. Tam Maciej Małozięć prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy i zastępca burmistrza Dębicy przypomniał historię utworzenia i działań Armii Krajowej, także na terenie Obwodu Dębica.

Następnie delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej. Wiązanki złożyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, parlamentarzyści, władze miasta i powiatu, przedstawiciele 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy oraz radni miejscy.

Z okazji 80. rocznicy przemianowania ZWZ w AK – Światowy Związek Żołnierzy AK zachęca do udziału w akcji „Światło dla Bohatera z AK”, której celem jest zapalenie zniczy w hołdzie żołnierzom Polski Podziemnej w miejscach upamiętnień Armii Krajowej.

Źródło: https://debica.pl/oddali-czesc-bohaterom-armii-krajowej/