10 luty 1940 – Pamiętamy! Pierwsza masowa deportacja na Syberię

Minęło już 82 lata od pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię. Aby pokazać pamięć o ofiarach zsyłek, przedstawiciele Miasta Dębica oraz Powiatu Dębickiego, a także członkowie Związku Sybiraków spotkali się na dębickim Cmentarzu Wojskowym i zapalili znicze przy symbolicznym Grobie Sybiraków.

Akcję rozpoczęto w noc z 9 na 10 lutego 1940 roku, a za jej przebieg odpowiadali funkcjonariusze NWKD. Objęła przede wszystkim rodziny polskich wojskowych, żołnierzy wojny 1920 roku, a także przedstawicieli polskich służb mundurowych, leśników i urzędników. W głąb Związku Radzieckiego wywieziono ponad 140 tys. osób.

Zsyłka rozpoczęta 10 lutego była dopiero pierwszą falą masowych deportacji – w kolejnych latach miały nadejść jeszcze trzy. Oficjalne dane podają, że na Sybir wywieziono łącznie około 300 tysięcy mieszkańców terenów wschodniej Polski.