II Dębickie Senioralia za nami

reklama

Poniedziałek, 09 Wrzesień 2019

W ubiegłą sobotę odbyły się II Dębickie Senioralia, które zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele pw. Ducha Św. Po jej zakończeniu tłumnie przybyłych uczestników wprowadziła na dębicki Rynek Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Stanisława Świerka.

Wśród zebranych gości oprócz seniorów i mieszkańców miasta znaleźli się przedstawiciele władz miasta, powiatu i  województwa,  Posłowie na Sejm RP Zdzisław Gawlik i Krystyna Skowrońska oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesław Łączak,  a także włodarze ościennych samorządów, dyrektorzy i kierownicy  jednostek pomocy społecznej szczebla powiatowego i miejskiego, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy szkół, przedszkoli  oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Uroczyste obchody rozpoczęły wystąpienia organizatorów i przybyłych gości.

Seniorzy w każdym środowisku stanowią wartość bezcenną. To właśnie w tej grupie społecznej mocno zakorzenione jest lokalne dziedzictwo, dorobek kulturowy, tradycja i obyczajowość. To skarbnica dobrych wzorców, z której korzystać powinny młodsze pokolenia ucząc się nie tylko jak żyć z godnością, ale też jak nie utracić tożsamości. W dzisiejszym, globalnym świecie ze szczególną troską powinniśmy wracać do swoich korzeni pamiętając o tym, kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy. Seniorzy są skarbnicą życiowej mądrości, którą można nabyć tylko wraz z wiekiem. To Państwu zawdzięczamy najwięcej – wychowywanie, wsparcie dobrym słowem i doświadczeniem, ale przede wszystkim, co trzeba podkreślić, wolną Polskę. –  powiedział w swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk.

 

Tłumnie przybyli seniorzy korzystali z przygotowanych dla nich atrakcji: specjalistycznych porad zdrowotnych, prawnych i dietetycznych. Na dębickim Rynku nie zabrakło stoiska   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Medycznego „Medyk”, farmaceutów, firmy GEERS  Akustyka Słuchu, Salonu optycznego Doktor Marchewka.

Podczas Senioraliów mieszkańcy miasta Dębicy mogli wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, Dębicką Kartę Seniora i kopertę życia, a także zasięgnąć informacji o Karcie  Dużej Rodziny.

Przybyłe na uroczystości przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z sąsiednich gmin zapraszały Seniorów do degustacji regionalnych potraw, natomiast Wodociągi Dębickie do degustacji „Dębickiej Kraniczanki”.

Seniorzy mieli okazję wysłuchać koncertu „Magdy i Jej Kawiarenek”, na którym królowała muzyka lat 80, a następnie zobaczyć  pokaz Jogi w wykonaniu  trenerów fitnessclubu  FIVE FIT.

Nie zabrakło również DJa, który poprowadził dyskotekę urozmaiconą konkursami dla uczestników.

Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Archiwum newsów

senior 24

senior32

senior40

senior48

senior 8

senior 1

senior 9

senior 17

senior25

senior33

senior 41

senior 49

senior 2

senior 10

senior 18

senior 26

senior34

senior42

senior50

senior 3

senior11

senior19

senior27

senior35

senior43

senior 52

senior 4

senior12

senior20

senior28

senior36

senior44

Dsc01965 (copy)

senior 5

senior13

senior21

senior 29

senior37

senior45

senior 6

senior14

senior 22

senior30

senior38

senior46

senior47

senior7

senior15

senior23

senior 31

senior39

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/09/ii-debickie-senioralia-za-nami