Historia Regionu – Dębiccy Sybiracy historia kamerą zapisana część III

Zygmunt Batorski urodził się 5 października 1931 r. w Werbie, powiat dubieński w dawnym województwie wołyńskim na wschodzie II Rzeczypospolitej. Przed wybuchem wojny 8-letni wówczas chłopiec wraz z rodzicami mieszkał w Porycku nieopodal Włodzimierza. Jego ojciec Roman był wojskowym i pełnił funkcję Naczelnika Poczty, zaś matka Józefa z zawodu była nauczycielką. Rok 1939 zmienił spokojne życie rodziny w ciągłą wędrówkę i nieustającą walkę o przeżycie kolejnego dnia. Zanim jednak rozgorzał wojenny dramat Państwo Batorscy wraz z synem udali się na letni wypoczynek.

W 1940 Zygmunt Batorski został wraz z matką deportowany do Północnego Kazachstanu. Tam przebywał w:

– sieło Lipowka (Kremieńczyckij sielsowiet, Kielerowskij rejon, Siewierokazachstańskaja obłast')

– Bałastnyj Karier

– Iszym n/Iszymem

– Uzbecki Kiszyłak (w Fergańskiej dolinie)

– Dżałał-Abad

W 1942 r. został przewieziony do Iranu, a następnie do Tanganiki we wschodniej Afryce.

Do kraju wrócił 18 sierpnia 1948 r.

Ponieważ rodzina matki pochodziła z Paszczyny zamieszkał w powiecie dębickim.