Historia Regionu – Cmentarz Wojskowy w Dębicy

Założony został podczas I wojny światowej. Spoczywają na nim m.in. żołnierze polscy polegli w walkach na kresach wschodnich w latach 1918-1920, żołnierze kampanii wrześniowej 1939 r., stu polskich więźniów zamordowanych przez hitlerowców 27 czerwca 1940 r. w lesie koło Lubziny, 53 partyzantów zamordowanych w 1943 r. na terenie cmentarza żydowskiego, 54 więźniów rozstrzelanych 2 lutego 1944 r. na nasypie kolejowym w odwecie za zamach kolejowy w Czarnej, żołnierze Armii Krajowej polegli w czasie wojny. Znaleźli tu także spoczynek związani z Dębicą twórcy: Jerzy Żuławski – pisarz zmarły w 1915 r., Waleria Szalay-Groele – autorka powieści historycznych zmarła w 1957 r. oraz Władysław Strumski – pisarz powieści historycznych, zmarły w 1991 r. W 1996 r. wzniesiono symboliczny grób – pomnik dębickich Sybiraków, pochowanych na „nieludzkiej ziemi”.