Kwesta na Starym Cmentarzu, w tym roku już po raz dziesiąty

To już tradycja, że 1 listopada w Dębicy  odbywa się kwesta na rzecz renowacji najstarszej nekropolii w mieście. W tym roku już po raz dziesiąty Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy przeprowadza tę akcję.  A pieniądze są bardzo potrzebne , bo na dwustuletnim cmentarzu wśród 4 tys. grobów 44 to zabytki. Kilka zabytków architektury cmentarne  już zostało uratowanych, ale wciąż na swoją kolej czeka kilkadziesiąt nagrobków.