Granty na realizację projektów dla Organizacji i Stowarzyszeń

10 organizacji otrzymało granty na realizację swoich projektów. Promesy wręczono podczas uroczystej gali podsumowującej program „Działaj Lokalnie”, którą zorganizowano w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Głównym tematem spotkania były wzajemne relacje łączące biznes, samorząd i edukację.

Program „wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego”.

W dębickim „Ekonomiku” spotkali się przedstawiciele różnych środowisk, m.in. samorządowcy z terenu powiatu dębickiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Przedstawiciele Organizacji i Stowarzyszeń otrzymali Certyfikaty Partnerstwa oraz Listy Gratulacyjne. Na galę „Działaj Lokalnie 2022” zaprosili: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Powiat Dębicki i Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy.