Gmina Dębica pomaga ofiarom sierpniowej wichury

Radni gminy Dębica jednogłośni w sprawie pomocy finansowej dla poszkodowanych przez sierpniowe burze i wichury. 20 tys. zł trafi do gminy Lubiewo w powiecie tucholskim w województwie kujawsko-pomorskim. Tam zostaną one przekazane na odbudowę dróg. Gmina Dębica do tej pory współpracowała z gminą Lubiewo m.in. przy obopólnej wymianie młodzieży.

Radni po raz kolejny pokazali, że chętnie pomagają samorządom w potrzebie. Jak przypomina przewodniczący Żybura środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina już kiedyś przekazywała dla mieszkańców województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.