Gmina Dębica podsumowała kadencję 2010-2014

Kadencja 2010-2014 Gminy Dębica już podsumowana. Na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Gminy obecni byli Radni, sołtysi oraz przedsiębiorcy. Spotkanie było okazją do gratulacji, podziękowań a także omówienia zmian, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Wójt Gminy, Stanisław Rokosz podczas prezentacji przedstawił najważniejsze inwestycje z zakresu drogownictwa, sieci wodociągowych, kanalizacji, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oświaty, kultury i sportu.