Strefa dębickiego wywiadu – Paweł Adamek dyrygent, animator kultury