Debata kandydatów na Burmistrza Miasta Dębica

Pięciu z sześciu kandydatów na Burmistrza Miasta podczas debaty dyskutowało o poprawie jakości życia Dębiczan. W trakcie 3-minutowych wypowiedzi przedstawili swoje poglądy na oświatę, kulturę i sport.