Głobikowa malownicza wieś w południowo zachodniej części Pogórza Strzyżowskiego