Podkarpacie Stawia na Zawodowców

Od sierpnia 2012 r. do października 2014 r. Powiat Dębicki realizował projekt unijny „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem tego systemowego projektu obejmującego swym zasięgiem szkolnictwo zawodowe na całym Podkarpaciu był Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Powiat Dębicki to jeden z najpoważniejszych beneficjentów, szósty w województwie pod względem wartości projektu. Działania projektowe realizowane były we wszystkich szkołach zawodowych powiatu.