Finał remontu drogi gminnej w Zawierzbiu

Na tę inwestycje mieszkańcy czekali. Droga gminna w miejscowości Zawierzbie będzie wyremontowana. Prace już się rozpoczęły. Remont nawierzchni polegać będzie między innymi na poszerzeniu jezdni i dostosowaniu jej do wymaganych norm.

Inwestycja realizowana jest w ramach kompleksowej przebudowy gminnej infrastruktury drogowej. Środki na remont drogi w miejscowości Zawierzbie w całości pokryła Gmina Żyraków z własnego budżetu.