Straszęcin się zmienia – nowe drogi, chodniki i oświetlenie

Nowe nawierzchnie ulic, chodniki dla pieszych i nowe oświetlenie. Tak wyglądać będzie finał trwających obecnie działań w miejscowości Straszęcin. Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych rozpoczęła się w kwietniu, a prace posuwają się bardzo szybko.

Koszt inwestycji to około 1 mln 150 tys zł., z czego 60% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

To nie jedyne inwestycje drogowe w Gminie Żyraków. W ramach kompleksowej przebudowy gminnej infrastruktury drogowej  w Wiewiórce i Korzeniowie położono nową nakładkę asfaltową, a już niedługo rozpoczną się prace w miejscowości Zawierzbie. Remonty realizowane są ze środków własnych gminy. Wyjątkiem jest Korzeniów, gdzie do remontu drogi lokalna firma Hekobentonity dołożyła 100 tys. zł.