Finał 3 Edycji Projektu Mały Świat Dużego Pieniądza

reklama

To była fantastyczna przygoda z ekonomią w roli głównej. 650 uczniów klas 4 szkół podstawowych z 22 szkół z terenu Miasta Dębicy oraz z Powiatu Dębickiego poznało świat finansów. Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Mały Świat Dużego Pieniądzarealizowanego przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa przy współpracy z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka były pełne pasji i wiedzy. Warsztaty tradycyjnie podsumowała wycieczka do Warszawy. Jedną z grup uczestniczących w projekcie byli uczniowie z Paszczyny.

Podczas wizyty w stolicy młodzi ekonomiści odwiedzili Centrum Pieniądza przy Narodowym Banku Polskim, Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum Nauki Kopernik oraz znajdujące się przy nim Planetarium Niebo Kopernika.

Celem projektu Mały Świat Dużego Pieniądza jest poszerzenie wiedzy na temat historii, ewolucji i funkcjonowania pieniądza, ukazanie dzieciom pozytywnych efektów współpracy w grupie, zachęcanie do podejmowania aktywności i działania w zakresie planowania, oszczędzania oraz gospodarowania własnym czasem. Uczestnicy projektu zyskali również wiedzę na temat Wolontariatu, a także aktywnie zaangażowali się w pomoc potrzebującym, organizując w szkołach zbiórki na ich rzecz. Była to trzecia edycja programu.