Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

21 lipca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Dębiccy radni jednogłośnie podjęli decyzje o nadaniu imienia Edmunda Bojanowskiego Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy. Tym samym rajcy przychylili się do wniosku rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Błogosławiony Edmund Bojanowski był pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, znanego jako Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich. W ubiegłym roku Dębica świętowała Rok Błogosławionego, ustanowiony przez Rade Miejską, w ramach którego realizowane były w mieście liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijny.

W tym roku społeczność dębickiej „Piątki” wystąpiła z wnioskiem, aby Edmund Bojanowski został patronem szkoły. W uzasadnieniu napisali m.in., że postać ta jest wzorem do naśladowania, autorytetem reprezentującym treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Reprezentuje również pracowitość, dobroć, miłość i poszanowanie drugiego człowieka.

Rada Miejska pozytywnie odpowiedziała na wniosek szkoły.

Źródło: https://debica.pl/edmund-bojanowski-patronem-debickiej-piatki/