Edmund Bojanowski patronem „Piątki” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

24 listopada 2022

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Mszą św. w kościele pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej rozpoczęły się uroczystości nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 imienia Edmunda Bojanowskiego i poświecenia sztandaru. Później uczestnicy uroczystości przeszli do Domu Kultury Mors, gdzie odbyła się część oficjalna.

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Edmund Bojanowski patronem dębickiej „Piątki”

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. W czasie homilii zachęcał całą społeczność szkolną do czynienia dobra wzorem bł. Edmunda.

Po Eucharystii uczestnicy przemaszerowali do Domu Kultury „Mors”. Tam przewodnicząca Rady Rodziców oficjalnie przekazała sztandar dyrektorowi szkoły Wiesławowi Brodzie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szczepan Mroczek odczytał uchwałę rady w sprawie nadania szkole imienia Edmunda Bojanowskiego. Dokument wręczył wspólnie z przewodniczącym Józefem Sieradzkim oraz Martą Czekaj, przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej.

Wiceburmistrz Maciej Małozięć, gratulując nadania imienia oraz otrzymania sztandaru, zachęcał uczniów do stawiania przed sobą wysokich celów i postępowania w dobrym za wzorem patrona. Zwracając się do nauczycieli i rodziców życzył, aby w pracy wychowawczej realizowali ideę, misję oraz myśl pedagogiczną bł. Edmunda. Zastępca Mariusza Szewczyka wręczył na ręce dyrektora placówki obraz przedstawiający bł. Edmunda Bojanowskiego w towarzystwie dzieci.

Wśród gratulujących szkole nadania imienia był m.in.: wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, siostra Maksymilla Pliszka przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, starosta dębicki Piotr Chęciek oraz Sebastian Nowak dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek w Piaskach w Wielkopolsce. Na terenie tej gminy, w miejscowości Grabonóg 14 listopada 1814 roku, urodził się błogosławiony Edmund.

Uroczystość stała się także okazją do uroczystego ślubowania pierwszoklasistów na poświęcony sztandar szkoły. Nie mogło także zabraknąć programu artystycznego przedstawiającego patrona szkoły. Organizatorzy przedstawili także film prezentujący Edmunda Bojanowskiego. Zdjęcia do materiału zostały zrealizowane m.in. w Dębicy oraz w Wielkopolsce.

Źródło: https://debica.pl/edmund-bojanowski-patronem-piatki/