Dzień Ziemniaka – 4 września 2022 r.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/08/25/dzien-ziemniaka-4-wrzesnia-2022-r/