7 września 2022 r. – Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/09/06/7-wrzesnia-2022-r-miedzynarodowy-dzien-czystego-powietrza/