Dzień Myśli Braterskiej w Urzędzie Miejskim

reklama

Dzień Myśli Braterskiej jest szczególnym wydarzeniem dla harcerzy i skautów na całym świecie. – Jesteśmy dla siebie braćmi, niezależnie od wyznania, narodowości, wieku, płci, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Z tej okazji instruktorzy naszego Hufca spotkali się w Urzędzie Miejskim z władzami miasta oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy są przyjaciółmi zuchów i harcerzy i wspierają ich działalność – mówi hm. Zofia Szczepanik.

Komendant Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej pwd.  Jacek Wojnarowski w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów życzył wszystkim, aby harcerskie działania stanowiły źródło sił do zmieniania świata na lepsze. Przekazał życzenia niezapomnianych przyjaźni, a przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do doskonałości. Podziękował również za otrzymane wsparcie.

Dzień Myśli Braterskiej w Urzędzie Miejskim
Dzień Myśli Braterskiej w Urzędzie Miejskim
Dzień Myśli Braterskiej w Urzędzie Miejskim
Dzień Myśli Braterskiej w Urzędzie Miejskim
Dzień Myśli Braterskiej w Urzędzie Miejskim

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dzien-mysli-braterskiej-w-urzedzie-miejskim