Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim – Serwis informacyjny Miasta Dębica

28 lutego 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Dębiccy przedsiębiorcy wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracodawców. Spotkania zorganizowało Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami Urzędu Miejskiego wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Okręgową Inspekcją Pracy.

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Szkolenia dla przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim

Dwa spotkania szkoleniowe miały miejsce dziś, 28 lutego, na sali sesyjnej dębickiego ratusza. Organizatorem bezpłatnych szkoleń było Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Podczas pierwszego ze spotkań uczestnicy poznali zasady ustalania podstawy składek oraz rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzyskali informacje na temat dokumentacji zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej wymaganej w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a także zostali zapoznani z nowymi funkcjami Platformy Usług Elektronicznych. Współorganizatorem szkolenia był dębicki inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Drugie ze szkoleń zorganizowanych przez Urząd Miejski odbyło się w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” a jego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Adresatami szkolenia byli przedsiębiorcy zatrudniający do 20 pracowników. Celem programu jest udzielenie wsparcia pracodawcom w osiągnięciu trwałej poprawy warunków pracy oraz doprowadzenie zakładu do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy. Podczas spotkania poruszono takie kwestie jak aktualne zmiany w prawie pracy, zalety i wady różnych form zatrudnienia, wymogi dotyczące wyposażenia stanowisk i warunków pracy oraz czas pracy i urlopy pracownicze.

Źródło: https://debica.pl/szkolenia-dla-przedsiebiorcow-w-urzedzie-miejskim/