Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone 14 października, ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Z tej okazji składamy najlepsze życzenia i podziękowania dla wszystkich Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi.

Drodzy Nauczyciele dziękujemy za Państwa codzienną, rzetelną pracę, wytrwałość i poświęcenie  w tworzeniu jak najlepszej jakości szkoły. Niech codzienna praca stanowi dla Was źródło satysfakcji i poczucia dobrze pełnionej misji oraz odpowiedzialności za edukację i wychowanie tych, którzy są nadzieją lepszej przyszłości.

Pracownikom administracji i obsługi składamy wyrazy uznania i wdzięczności za kompetentne wykonywanie obowiązków.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów z wykonywanej pracy zawodowej, a także cierpliwości  w pokonywaniu codziennych trudności. Niech każdego dnia otacza Państwa szacunek oraz uznanie ze strony uczniów i rodziców.

dzien_edukacji__2022.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzien-edukacji-narodowej2022-2894.html